til oversigten
luk tekstboks

Farum i udvikling

PROJEKT Potentialet Farum - Redskaber til en bæredygtig forstad
KLIENT Realdania og Furesø Kommune
PERIODE 2011

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Farum er skæmmet af ensartet arealudnyttelse - monofunktionalitet i kombination med manglende orientering, identitet og tilgængelighed.

Forslaget understøtter variation i arealudnyttelse og programmer, så afstanden mellem forretninger, skole, arbejdspladser og rekreative områder minimeres. JUUL | FROST Arkitekters koncept tager afsæt i WHOs bredt definerede sundhedsbegreb, som handler om uhindret og let adgang til fysiske aktiviteter - samt at der eksisterer god social kapital og sammenhængskraft i et givent område.

Tegnestuens greb om udviklingen af Farum midtby tager udgangspunkt i at opgradere de eksisterende kvaliteter, som Farum besidder blandt andet i kraft af rekreative og landskabelige områder, gode sports- og fritidsfaciliteter samt et rigt forenings- og kulturliv. Disse iboende kvaliteter er baggrunden for, at vi vælger active living konceptet for forslagets indsatsområder.

Øget fokus på orientering og skærpelse af de enkelte områders identitet er afgørende. Der skal skabes forbindelser mellem sportsfaciliteterne, bycentrum, erhvervsområder og boliger - og disse forbindelser skal være fundamentet for udviklingen af aktive og inkluderende sociale relationer og fællesskaber.