til oversigten
luk tekstboks

Diakonissestiftelsen

PROJEKT Byen for livet, ikke kun livet i byen - campus for det hele menneske
KLIENT Diakonissestiftelsen
AREAL 51.000 kvadratmeter
PERIODE 2011 - 2012

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Det nye Diakonissestiftelseområde skal blive et mangfoldigt bo-, leve-, og læringsmiljø. Det skal skabe faglige og menneskelige fællesskaber og være et sted for viden og refleksion.

Fagligt handler det om livet fra vugge til grav - eller måske bedre om livet og den sidste tid mod døden. I begge tilfælde handler det om at skabe gode livsforhold tilpasset den enkelte.

Området skal derfor have tre primære funktioner:

1. Vidensformidling, forskning og fremtidig udvikling
2. Behandling, lindring, omsorg, sundhed
3. Uformelle møder mellem mennesker, interaktion og arbejde

Vi styrker overlap mellem programmer, sociale begivenheder, samværsformer og adfærd. Tidsmæssig anvendelse er centrale elementer i vores forslag til Diakonissens fremtidige udvikling. Der fokuseres på at optimere arealer, styrke intensitet i liv, aktiviteter og imødekommelse af sociale behov samt generelt at skabe tryghed og aflæselighed gennem hele området.

Det skildres både visuelt og arkitektonisk og udmøntes programmatisk i form af optimeret anvendelse af arealer og styrkelse af ændret adfærd. Kantzonerne mellem bygninger, have- og gangarealer behandles og åbnes. Den opståede synlighed styrker identitet og aflæselighed, fornemmelsen af tilstedeværelse og skaber synergi mellem de forskellige funktioner og aktiviteter, der finder sted på Diakonissestiftelsens område.