til oversigten
luk tekstboks

Enghave Brygge

PROJEKT Helhedsplan
KLIENT By & Havn
PERIODE 2012

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Københavns Havn og H. C. Ørstedsværket. To store landskabelige og arkitektoniske elementer, hvor imellem Enghave Brygge Syd placerer sig. Det er det sydligste af tre kvarterer i bydelen med den samlende betegnelse Enghave Brygge.

Kvarteret er struktureret omkring en hovedkanal med sidekanaler og består af op til 9 etager høje bygninger med 111.500 kvadratmeter etageareal fordelt på 980 boliger samt erhverv.

Visionen for boligerne på Enghave Brygge Syd er at skabe et attraktivt bo- og levemiljø, der stimulerer den moderne livsformnings mange facetter. Dagliglivet i byrummene er for både lokale og besøgende - og stemningen er mere lokal og stilfærdig end i den øvrige bydel.

Ved at udnytte den vandnære beliggenhed og forbindelsen til de indre gårdrum er grundlaget skabt for variation afledt af skalaer, funktioner og rumligheder - mellem de private altaner/terrasser, det halvof­fentlige gårdrum, offentlige byrum og det offentlige havnemiljø. For de indendørs miljøer er målet, at alle børn, unge, voksne og ældre, skal kunne finde sig godt til rette i de lyse og veldisponerede rum.

Bebyggelsens særlige identitet opstår gennem vrid og de vinklede forløb i karreernes ydre afgrænsninger samt en lys og harmonisk farveholdning. Dette bidrager til at skabe et fællespræg og en sammenhæng de syv karreer i mellem, ligesom det differentierer bebyggelsen fra Sydhavnens øvrige bebyggelse.