til oversigten
luk tekstboks

Frederiksberg trafik- og mobilitetsplan

PROJEKT Rådgivning på trafik- og mobilitetsplan
KLIENT Frederiksberg Kommune
PERIODE 2011 - 2012

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


JUUL | FROST Arkitekter er rådgiver på Frederiksberg Kommunes trafik- og mobilitetsplan.

Frederiksberg Kommune har en samlet vision for den gode by og det aktive byliv. Mobilitetsplanen skal understøtte denne vision. Mobilitet handler om individets muligheder for at bevæge sig fra et felt til et andet. Trafik- og mobilitetsplanen er udtryk for bevægelsesmønstre og trafikal afvikling i Frederiksberg Kommune.

Planen tager afsæt i de enkelte borgergruppers behov og muligheder for mobilitet. Planen behandler de forskellige transportformers svagheder og styrker i forhold til den enkelte borgergruppe, og sætter samtidig fokus på en samlet optimering med hensyn til mobilitet, bæredygtighed og økonomi.

Trafik- og mobilitetsplanen fokuserer på mobilitetens betydning for de byrums- og bylivsmæssige kvaliteter, så Frederiksberg bliver en bedre, mere bæredygtig by med et levende byliv. Trafik- og mobilitetsplanen koordineres med de strategiske indsatsområder i kommuneplanstrategien.

Opgaven blev løst i samarbejde med MOE Rådgivende Ingeniører.