til oversigten
luk tekstboks

DTU Kvadrant 4 Helhedsplan

PROJEKT Rammeaftale for helhedsplan kvadrant 4
KLIENT Danmarks Tekniske Universitet
PERIODE 2012 - 2013
AREAL 20.000 kvadratmeter bygninger

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


I arbejdet med helhedsplanen arbejdes holistisk på tværs af skalaer. Det vekslende skalamæssige fokus sigter mod at tilgodese behov på både byniveau, bydelsniveau og byrumsniveau.

Arbejdet med helhedsplanen sigter dels mod at kortlægge og identificere behov samt dels at udpege en strategisk vision for Kvadrant 4. Helhedsplanens primære formål er at understøtte og forstærke den rumlige, landskabelige sammenhæng af kvadranten.

De nye bygninger B.422 og B.423 samt de ombyggede B.421 og B.427 danner tilsammen rammen om netværkscentret. Bygningerne henvender sig til Produktionstorvet, hvor konferencer afholdes, prototyper udstilles samt fredagsbaren samler de studerende og frokosten indtages. Det er her interaktionen og udvekslingen på tværs af kvadranten finder sted.