til oversigten
luk tekstboks

Valparaiso

PROJEKT Koncept for urban udvikling af kvarteret Valparaiso i transformationen af Norra Djurgårdsstaden
KLIENT Stockholms Stad
AREAL 280.000 kvadratmeter
PERIODE 2013

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Udviklingen af Valparaiso er en del af Stockholms Kommunes igangværende transformation af Norra Djurgårdsstaden fra industrihavn til miljøbydel i verdensklasse.

Valparaiso udlægges som bebyggelse på en urban grøn ø, der rejser sig fra færgelejet op mod byen. Øen struktureres af et omfattende net af forbindelser, der hægter området op på flows og forbindelser fra omgivelserne og samtidig angiver principper for nye interne forbindelser i området. Disse overordnede sammenhænge definerer lokale 'connections' og skaber derigennem en bydel, hvor bevægelsen i byrummene skriver sig ind i en større urban kontekst.

Visionen er at udvikle byrummene, så de udgør Valparaisos rygrad. Området skal både landskabeligt og trafikalt understøtte oplevelsen af Valparaiso som en grøn attraktiv bydel på havnefronten. Grønne landskabs-, byrums- og trafikløsninger skal fungere som katalysatorer for forandring og transformation.