til oversigten
luk tekstboks

Fredensborg V 2.0

PROJEKT Revitalisering af Fredensborg Slotsby
KLIENT Fredensborg Kommune, Realdania
PERIODE 2014

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Fremtidens Fredensborg er et forbundet Fredensborg. Slot og by mødes. Vi knytter borgere, aktører, erhvervsliv og turister tættere sammen, så Fredensborg opnår sammenhængskraft mellem de sociale miljøer - borgerne imellem, kvartererne i mellem og byens foreninger imellem.

Slotsanlæggets kraftfulde struktur spejles og inddrager hele byen med slottet som centrum. I spejlingen sker en transformation, der skaber en hybrid mellem barokhaven og den moderne slotsby. Fredensborg bliver kendetegnet ved en lavurban by-typologi, hvor det bedste fra storbyen er blandet med forstadens kvaliteter.

Bymidten bliver udfordret og aflastet for de traditionelle forventninger som et traditionelt han- delscentrum. I stedet udvikler vi et nyt epicenter, hvor borgerne kan møde hinanden og dele sociale, kvalitative og bæredygtige værdier. Detailhandlen får en ny og meningsfuld rolle som medudvikler af det nye moderne byliv.

Vores greb er konsekvent, ikke kompromisløst. Historien har sat sine spor. Ligesådan sørger landskabet og bystrukturen for variation, porøsitet, det skæve og det levende. Sammen med borgernes engamentet og handlekraft bidrager det alt sammen til udviklingen af det moderne byliv.