til oversigten
luk tekstboks

Havbogade Kvarteret

PROJEKT Helhedsplan Havbogade
KLIENT Sønderborg Kommune
PERIODE 2015
AREAL 50.000 kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Helhedsplan for Havbogade området på Nordhavnen i Sønderborg. Målet er at skabe helhed og sammenhæng i området - også mellem det eksisterende bymiljø og de planlagte byggerier.

Udviklingen af Sønderborgs gamle erhvervshavn er i fuld gang. De første nye bygninger i havnen har skabt nye rumligheder og behov for flere byfunktioner samt bedre sammenhæng til resten af byen.

Nye arbejdspladser og nye hjem har allerede haft en effekt på det lokale miljø idet flere mennesker færdes i området og skal finde sig til rette i en ny adfærd. Samtidig bliver det nye byområde et stort aktiv for byen som en vigtig destination. Tilgængelighed til havneområdet er derfor afgørende. By og havn skal bindes sammen med et velfungerende vej- og stisystem, der bliver understøttet af byrum.

Byens rum er der, hvor alle behov samles. Det er i de offentlige fælles rum, at forventningerne til identitet, helhed og sammenhæng, tilgængelighed, funktionalitet, hjemhørighed, atmosfære samt oplevelser skal indfries.