til oversigten
luk tekstboks

Lierstranda

PROJEKT Parallelopdrag - Byudviklingsområde med bolig, erhverv, mobilitet og landskab
KLIENT Drammen Kommune, Lier Kommune, ROM Eiendom
PERIODE 2015
AREAL 1,2 mio. kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Byudviklingsområdet Lierstranda rummer et stort potentiale for de næste mange års byudvikling for Lier- og Drammens Kommuner.

Nærheden til højklasset infrastruktur, nye investeringer i arbejdspladser med blandt andet sygehus samt korte afstande til eftertragtede bymiljøer i Lier, Drammen og Oslo storbyregion kombineret med fine lokale landskaber gør placering, muligheder og afsæt for udvikling unikt.

Transformation fra nedslidt industriområde til moderne by har medført behov for en ny station - og projektet fastlægger stationsplaceringen og udformning af et nyt højklasset trafikknudepunkt med skifte mellem regionaltog, letbane, bus, cykler og biltrafik.

En langsgående trafikkorridor gøres rekreativ med nye stiforløb for cyklende og gående i et udpræget grønt og beplantet forløb, hvorved byens møde med de massive trafikstrukturer gøres til et markant grønt forløb. Her etableres krydsninger over og under jernbanen med koblinger til vandet og indlandsliggende landskabsforbindelser.

Trafikkorridoren bliver dermed områdets grønne ”rygrad”. Med den grønne takt opdeles området i mindre enheder og tilvejebringer overskuelige kvarterer med en egen karakter, kvalitet og bymæssighed i tæt kontakt med vandet.