til oversigten
luk tekstboks

Campus Slagelse & Bymidte

Projekt /Byintegreret campusudvikling
Klient /Slagelse Kommune
Areal /m²
Periode /2016

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


I dag er Campus Slagelse placeret adskilt fra byen - og tanken er, at udviklingen skal ske væk fra bymidten. Det er vitalt for sammenkoblingen bymidte/campus, at aktiviteten øges i området, og bylivet ikke spredes unødvendigt.

Stationspladsen bliver det nye sociale læringsrum og mødested, men også et særligt rum, hvis indhold man ikke tidligere har haft i Slagelse – den nye campusplads i byen. Slagelse har altid været en vidensby – dette identitetstræk skal understøttes gennem en ny “vidensring”, der formidler, samler og synliggør byens vidensgenerering og kulturarv.

Campus-, og byudvikling er kun vellykket, når den også er vellykket for de mennesker, der bruger campus og byen – for deres adfærd, behov, holdninger og sociale interaktion. At fremtidssikre et fleksibelt, mangfoldigt og dynamisk studie- og byliv stiller krav om robuste løsninger gennem fortætning af volumener, mennesker, sociale aktiviteter. Det er i overlappet mellem de forskellige programmer, at nye hybrider opstår.