til oversigten
luk tekstboks

Ny Strategi For Danske Kommuner

PROJEKT Bystrategi Frederikssund - Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup
KLIENT Frederiksund Kommune
PERIODE 2016

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Frederikssund Kommune står overfor at skulle gentænke sine bymidter. Strukturændringer i detailhandlen, øget nethandel og konkurrence fra indkøbscentre, men også øget urbanisering i regionens større byer er nogle af de tendenser, der præger bymidterne.

JUUL | FROST Arkitekter har facilliteret en proces for Frederikssund Kommune for at undersøge, hvilke tiltag der fremadrettet understøtter en positiv udvikling af kommunens fire hovedbyer med fokus på at generere et bedre grundlag for byliv og detailhandel.

Så hvordan skabes mere attraktive bymiljøer, hvorfor er nogle byer mere socialt åbne, og hvordan fremtidssikres en bys identitet? Disse spørgsmål er blevet rejst i processen vedrørende udvikling af helhedsstrategi for fire byer i Frederikssund Kommune sammen med et efterfølgende handlekatalog. Hermed er en ny strategisk handleplan for det kommunale bylandskab samt et bedre by- og handelsliv iværksat.

Handlekataloget griber den centrale udfordring, at det kommunale bylandskab siden kommunesammenlægningen i 2007 har været præget af konkurrence kommunens byer imellem frem for ambitionen om samarbejde, synergi og komplementaritet.