til oversigten
luk tekstboks

Cykelparkering og byrum ved Københavns Hovedbanegård

PROJEKT Løsningskatalog
KLIENT Københavns Kommune
PERIODE 2016
AREAL 2.000 - 6.000 cykelparkeringspladser

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Løsningskatalog for udvidelse af cykelparkeringskapaciteten omkring Københavns Hovedbanegård. Kataloget indeholder strategiske overvejelser og en række løsningsforslag til udformning af byrummene, hvor cykelparkering integreres naturligt og byrummene kvalificeres.

Københavns Hovedbanegård vil i de kommende år opleve en stor vækst i antallet af passagerer. I fremtiden vil flere cykle til Københavns Hovedbanegård - så for at imødegå denne positive udvikling, bør det være lettere for cyklister at kombinere tog og cykel. Gode cykelparkeringsanlæg kan samtidig bidrage positivt til byens og byrummenes æstetik.

Trafikstyrelsen har i deres prognose for udviklingen 2012 - 2027 anslået, at i 2027 vil omkring 180.000 passagerer benytte Hovedbanegården. Dette er omtrent en fordobling i forhold til i dag. Derfor stiger behovet for cykelparkering betragteligt i de kommende år. I dag er der omkring 2.000 cykelparkeringspladser omkring Hovedbanegården - det fremtidige behov anslås til 6000 - 7.000 pladser.

Der er derfor brug for nytænkning og alternative løsninger, hvis Hovedbanegården også i fremtiden skal opleves som et velfungerende, attraktivt og tilgængeligt knudepunkt for den kollektive trafik i København og udgøre hjertet i “Verdens Bedste Cykelby”.