til oversigten
luk tekstboks

Egersund Mulighedsstudier

PROJEKT Mulighedsstudie Egersund
KLIENT ROM Eiendom og Private Grundejere
PERIODE 2016 - 2017

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Mulighedsstudier for rekreativ akse og ny bebyggelse langs elven. Når Egersund station og Eide-området udvikles vil Indre Vågen fungere som bindeleddet mellem de nye centrumsområder og være en del af byen. At skabe gode forbindelser for alle trafikanter mellem byudviklingsområderne vil være essentielt for at skabe en kompakt og balanceret by. En rekreativ akse langs elven vil være første skridt i at sikre en attraktiv byudvikling mellem Egersund centrum og stationsområdet. Flere opholdspladser, der ligges som perler på en snor, sikrer attraktivitet og identitet til de enkelte udviklingsområder.

Den nye bebyggelse langs elven tager udgangspunkt i de omkringliggende bygningstypologier på stedet. Derved bygges der videre på den eksisterende egenart i Egersund.