til oversigten
luk tekstboks

VEKS Risø

PROJEKT Risø Spidslaststation
KLIENT VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
AREAL 1055 kvadratmeter
PERIODE 2015 - 2017

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, har i forbindelse med etablering af nye forsyningslinjer fra Roskilde mod Jyllinge, behov for at etablere et anlæg med vekslerstation og spidslastcentral i området omkring DTU Risø.

Vekslerstation og spidslaststation etableres sammen. Vekslerstationen er etableret under terræn, mens spidslastcentralen placeres på terræn med kælder til tekniske installationer. Intentionen er at skabe en bygning, som både respekterer Risøs bygningsmæssige kontekst og placerer sig ind i landskabet.

Bygningen er udformet som en græsfold, der skyder sig op gennem terrænet i harmoni med hældningen på Campus DTU Risøs øvrige bebyggelse. Bygningen illustrerer dermed et løft af terrænet, hvorunder spidslastcentralen etableres, og skaber dermed sammenhæng mellem bygningsmasse og landskab.