til oversigten
luk tekstboks

Bussvei Stavanger BRT

PROJEKT Bussvei Stavanger
KLIENT Statens Vegvesen
PERIODE 2016 - pågående

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Stavanger er i disse år ved at gennemføre Europas længste Bus Rapid Transport System (BRT). Projektet består af omkring 50 kilometer tracé, der anlægges gennem det eksisterende byområde.

Bussveien skal være en attraktiv og prioriteret rejseform, hvor bussens fremkommelighed prioriteres højest. Udgangspunktet er at sammentænke trafikale-, miljømæssige-, tekniske- og bymæssige aspekter i et helhedsgreb, som sikrer en sikker og oplevelsesrig rejse gennem byen. Placering af busholdepladser er anlagt ud fra begrebet ”10 minuttersbyen”, så bussveien opnår status som en arealstrukturerende byudviklingsakse. For at skabe et varieret forløb langs den lange strækning arbejdes der med tre niveauer af identitet:

Bussveis - Som kan genkendes ved alle holdepladser
Områdets - Som afspejler den større område kontekst
Stedets - Som afspejler den helt nære kontekst

Bussveiens holdepladser opdeles i primære og sekundære efter tyngde og giver mulighed for at markere særlige steder på ruten for at skabe variation. Udformningen skaber rammer for et forbedret byliv, tager udgangspunkt i den lokale kontekst, miljø og skala - med stor opmærksomhed på bussveiens mulige barrierevirkning, visuelt såvel som fysisk.