til oversigten
luk tekstboks

Kristiansand 2041

PROJEKT Fremtidsbilder Kristiansand 2041 - Parallelopdrag
KLIENT Kristiansand Kommune
PERIODE 2017

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Kristiansand står på tærsklen til en ny æra - byen vokser og forandrer sig. Ambitionen er, at Kristiansand også i fremtiden skal stå stærkt i den internationale konkurrence mellem vækstregioner og byområderne i regionen.

JUUL | FROST Arkitekter udvikler Kristiansand i byområder, der fokuserer på innovation, tæthed, hybridprogrammering, social bæredygtighed og adderer boligtyper og tilpasset teknologi, der tager farve af det konkrete områdes vision. Dette opnås ved at skærpe Kristiansands udvikling på særskilte byudviklingsområder, der internt kompletterer hinanden, og som hver især skaber en særlig identitet og attraktivitet.

Områderne langs Otra skal udvikles som rekreative tilbud til byens borgere og virksomheder, og broforbindelser på tværs vil fremtidssikre, at de investeringer, der sker på begge sider, kan anvendes af alle. Alle aldre skal gøres tydelige i samfundet - og være synlige i byens rum og liv. Unge og gamle har forskellige måder at bruge de nære omgivelser og byen som helhed på. Ved at fortætte med nye fællesskaber programmerer man sig til en ny socialisering.

Selvforståelsen - at Kristiansand ER en universitetsby - skal styrkes for derigennem at udvikle en innovativ holdning til skabelsen af nye virksomheder, nye organisationsmåder og nye samarbejder.