til oversigten
luk tekstboks

Pladsen bag Frederiksberg Rådhus

PROJEKT Mulighedsstudier af Pladsen bag Frederiksberg Rådhus
KLIENT Frederiksberg Kommune
PERIODE 2017 - pågående

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Med planerne om at etablere en parkeringskælder under pladsen bag Frederiksberg Rådhus, får Frederiksberg mulighed for at gentænke det store byrum bag Rådhuset. JUUL | FROST Arkitekter gennemførte et mulighedsstudie med konkrete løsningsforslag til, hvordan pladsen for fremtiden kan disponeres og understøtte et attraktivt byliv.

Studiet tager udgangspunkt i Frederiksbergs samlede kontekst, fortælling og identitet. JUUL | FROST Arkitekters forslag er en moderne plads inspireret af barokkens komposition og formsprog – et levn fra det grønne kongelige Frederiksberg, der samtidig skaber et bindeled til den byintegrerede vidensby ved Solbjerg Plads.
Ved at flytte bilparkeringen under jorden opstår potentialet for at skabe gode rammer for nyt byliv, natur og oplevelser på pladsen. Rapporten foreslår, at pladsen åbnes mere op, gøres grøn og lettere at krydse for fodgængere og cyklister. Derved vil pladsen udgøre en ny, levende forbindelse mellem centrale byfunktioner.


Der foreslås en åben programmering af pladsen, hvor mennesker og events kan indtage rummet. Det er med til at give pladsen liv hele ugen og året rundt.
Yderligere undersøges muligheden for at placere et bygningsvolumen på pladsen.