til oversigten
luk tekstboks

Strandhaverne

PROJEKT Bolig + erhverv + landskab
KLIENT Arkitektgruppen & NREP
PERIODE 2017 - pågående
AREAL 28.589 m2

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Strandhaverne indeholder både almene boliger, hotellejligheder, rækkehuse og erhvervsejendom med fælles gårdarealer. Området er beliggende på Nordøstamager og består i dag af både aktive og tomme erhvervsbebyggelser tæt ved stranden. Området er præget af kvaliteter som foreningsliv, fritid og fællesskab, og projektet bygger videre på Amagers kulturhistorie: Den gamle Amagerbane, industri og arbejderkultur, nærheden til kolonihaver og Kløvermarkens fodboldbaner.

De forskellige bygningsenheder understreges af variationer i koncepter for vinduer, døre og recesser, taghøjder og facade. Materialitet og farvetoner i karrébebyggelsen refererer til det gamle baneareal. Mod de omkransende veje udføres facaderne i blødstrøgen mørk tegl, mod landskabskilerne introduceres en lysere tegl, og gårdrummet er holdt i helt lyse tegl. I rækkehusbebyggelsen i gårdrummet udføres facader i træ med inspiration fra kolonihaver.
De varierede taghøjder er udnyttet som arkitektonisk motiv med delvist grønne tage med mos-sedumvækster. De grønne, brune, røde og gule mos-tæpper vil afspejle årstidernes skiften og øge udsigtens kvalitet fra de højere bebyggelser.

Gårdrummets landskabelige bearbejdning tager afsæt i kolonihaverne og bærer præg af en havekarakter med frugtbærende træer og buske. Der er fundet inspiration i det fællesskabsorienterede ved at understøtte det uformelle møde, leg og ophold. Gårdrummet varierer rumligt og tilbyder opholdssteder, der både er for de mange og de få. Projektet skal miljøcertificeres til DGNB Guld.