til oversigten
luk tekstboks

Fasanrækkerne

PROJEKT Bolig + Landskab
KLIENT Bonava Danmark
PERIODE 2017 -
AREAL 9.100 kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


De klassiske karréer, kendt fra Københavns brokvarterer, og rækkehusbebyggelser som kartoffelrækkerne og Komponistkvarteret, har i mange år dannet rammen om det gode hverdagsliv i byen med boliger og udearealer af høj kvalitet. Fasanrækkerne viderefører traditionen i et af hovedstadens nye kvarterer, Ørestad Syd. 99 boliger opføres som en ”rækkehuskarré” – en hybrid mellem det københavnske rækkehus og boligkaréen.

Projektet arbejder ud fra et klart arkitektonisk greb med både gentagelse og variation, hvor den enkelte bolig tydeligt kan identificeres samtidig med, at bebyggelsen fremstår som ét hele.
Med variationer i etageantal, tagformer og horisontale forskydninger, skaber projektet et levende og nærværende facademotiv mod både gårdrum og gade.
Mod gaden fremstår bebyggelsen som en nytolkning af den klassiske københavnske rækkehusbebyggelse. Opgangshusene i hver ende af karréen behandles og komponeres anderledes end rækkehusene og fremstår højere. Hver opgang har flere forskellige lejlighedstyper og størrelser til en mangfoldig beboersammensætning. Begge bygningsstrukturer bliver udført i en ensartet materialepalette, der refererer tilbage til det øvrige Købehavn og sikrer, at rækkehuskarréen opleves som ét arkitektonisk bygværk.

Boligbebyggelsens landskabelige identitet har særligt fokus på det gode hverdagsliv i sammenhæng med natur, by og samvær. Forhaver og gårdrum henter sit motiv i nærheden til Fasanskoven på Kalvebod Fælled. Landskabsbearbejdningen er en destilleret version af skoven, med skovens rumlige virkning og oplevelser af både skovbryn, skovlysning, træ-volumenernes variation og stammernes grafiske repetition.