til oversigten
luk tekstboks

Fornyelse af Reventlowsgade

PROJEKT Fornyelse af Reventlowsgade
KLIENT Københavns Kommune
PERIODE 2017 - 2018
AREAL 5.875 m2

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Reventlowsgade bag Københavns Hovedbanegård opleves i dag som et forsømt byrum, der er både utrygt og kaotisk. Med åbningen af den nye metrocityring i 2019 skal Reventlowsgade for fremtiden kunne tilgodese langt flere krydsende passagerer, cyklister og gående, og byrummet skal gøres trygt, mere sammenhængende og attraktivt. 
 
Fornyelsen af Reventlowsgade fokuserer på at løse de store udfordringer med flow, cykelparkering og trafikafvikling. Københavner-fortovet udvides, så det spænder fra facade til facade, som giver øget pladsfornemmelse. Pladsens belægning bliver gennemskåret af cykelsti, vejforbindelse og cykelparkeringsøer. Vejforbindelse og cykelsti anlægges i chaussesten, som skaber en samlende fornemmelse, mens det samtidig bliver tydeligt, hvor man går, og hvor man cykler eller kører. Antallet af cykelparkeringspladser bliver øget fra 160 pladser til 730. Fem større cykelparkeringsøer anlægges i brosten med begrønnede hjørner. Cykelparkeringen er holdt væk fra facaderne, så stationsbygningerne står tydeligere frem.
 
For at skabe en ny dynamik i Reventlowsgade etableres en række nye byrumstiltag, der kan danne baggrund for uformelt ophold og mødesteder. Nye belægninger, ny beplantning og belysning gør Reventlowsgade mere attraktiv, så gaden bliver en indbydende ankomst til Vesterbro for de mange beboere, besøgende og turister.