til oversigten
luk tekstboks

Arkenwalk

PROJEKT Indbudt projektkonkurrence om en kunststi fra Ishøj Station til ARKEN kunstmuseum
KLIENT Ishøj Kommune & Realdania
PERIODE 2017
AREAL 2,2 km
TEAM Claus Carstensen, Flemming Brandtbjerg, John Pløger

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Ishøj Kommune og Kunstmuseet ARKEN ønsker at etablere en kunststi, der kan skabe en bedre, mere synlig og oplevelsesrig forbindelse mellem Ishøj Station og museet ARKEN. Med forslaget har JFA skabt et koreografisk værk, hvor både krop og tanker bliver holdt i bevægelse.Earthart > Landart > Walkart
Den nye kunststi er en spalte igennem Ishøjs hverdagsliv og det Ishøj, vi kender; hvor natur, by og kunst smelter sammen med nye oplevelser. Et sted hvor der skubbes til kunsten, hvor earth art og land art udfoldes til walk art - kunst der skal opleves i bevægelse.

Det overordnede kunstneriske greb tager udgangpunkt i de geometriske former fra Kandinskys billedgrammatik: punktet, linjen og fladen som en scenografisk skabelon for byrummenes opbygning. Punktet er derfra, hvor vi ser verden, linjen udtrykker bevægelsen, og fladen repræsenterer rummets udstrækning som mødested.

Det særlige Ishøj landskab anvendes som pejlemærker, hvor bidder fra siv-landskabet, strandengen, træ-klynger og vandet bringes ind i byen. Naturlandskab og bylandskab sammensmelter og naturelementer bliver pejlemærker på stien.

Dommerkommitéen fremhæver forslaget for “sin store indlevelse og sympatiske bearbejdning af de byrum og situationer, som berører beboerne langs ruten. Projektet bearbejder nøje de forskellige byrum og situationer tilpasset de meget diverse lokale forhold undervejs.“