til oversigten
luk tekstboks

Idékatalog: Midlertidige byrum Nyborg

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


For at understøtte Nyborg Kommunes strategi “En samlet by” og idekataloget “Lille handling med stor effekt” har JUUL | FROST Arkitekter udviklet et idékatalog til midlertidige byrum i Nyborg.

På baggrund af en analyse af 4 udvalgte byrum i Nyborg, har JUUL | FROST Arkitekter udformet en konceptplan for midlertidig indretning, der bindes sammen at et samlet greb: En række gennemgående elementer i de fire byrum, der både skaber samhørighed og samtidig fremhæver byrummenes forskellighed.

JUUL | FROST Arkitekter har taget afsæt i byens historiske lag og fusioneret dem med byrummenes nuværende karakter og brug for at fremhæve stedets fortællinger og skabe identitet.

Efterfølgende har JUUL | FROST Arkitekter foretaget en evaluering af de implementerede byrum.