til oversigten
luk tekstboks

Flyvestation Værløse - Filmhusene

PROJEKT Boligbebyggelse og landskabsplan
KLIENT Bonava
AREAL Boliger på 11.872 kvadratmeter. Landskab på 5,8 hektar.
PERIODE 2016 - pågående

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Juul | Frost Arkitekter stiller med Filmhusene skarpt på både landskabs- og bygningsarkitekturen, hvilket skaber synergi mellem inde og ude: Adgang og udsyn til naturen, rammer der underbygger naboskab og et godt indeklima er Juul | Frost Arkitekters’ opskrift på et boligområde, der understøtter beboernes livskvalitet og sundhed i bred forstand: fysisk, socialt og mentalt.

Boligerne er svanemærket, hvilket er garant at byggeri er godt for både sundhed, miljø og økonomi. Det lever op til skrappe krav i hele sin livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug, men også godt indeklima.

De 38 nyopførte huse er bygget med trækassetter. Derved er brugen af beton i byggeriet reduceret markant, og derved reduceres også udledningen af CO2. Den cirkulære økonomi er også tænkt ind i Filmhusene, hvor facadebeklædning i form af mørke teglskaller, kan skrues af og bruges i et andet byggeri.

Tegnestuens integrerede landskabsafdeling har i udformningen af gårdmiljøerne taget afsæt i flyvestationens militærhistorie: de åbne gårdrum med integreret LAR-landskab (Lokal afledning af regnvand) er udformet med camouflage-mønsteret som forlæg, hvilket skaber forskellige offentlighedszoner og rumligheder i gårdene. Flyvestationens særprægede kulturlandskab iscenesættes og trækkes bl.a. ind i gårdrummet gennem store kig og historien bringes ned i børnehøjde med den specialtegnede flylegeplads.