Dansk   |   English

PROFIL

Gennem medarbejdernes kompetencer, forskellighed og via vores dialogbaserede metode kvalificerer vi hinanden, kunden og projektet.
Helle Juul


JUUL | FROST Arkitekter arbejder ud fra en international, udfordrende og vitaliserende optik. Vores ambition er at udfordre, udvikle og være en troværdig sparringspartner i alle former for samarbejder.

Gennem en helhedsorienteret tilgang til opgaverne har virksomheden i mere end 20 år udviklet opgaver på alle skalatrin, fra planlægning i den store skala, udvikling af nye by- og boligområder og byrum til læringsbyggerier, erhvervsbyggeri og boliger.

Den helhedsorienterede tilgang kommer til udtryk i tre specialiserede udviklingsområder:

BY + RUM + LANDSKAB
BYGNING + BEBYGGELSE
FORSKNING + UDVIKLING

De tre områder arbejder tæt sammen om udvikling af det enkelte projekt og sikrer på den måde, at projekterne er robuste over tid og fleksible i forhold til ændrede behov.

JUUL | FROST Arkitekter har udviklet og afprøvet metoder inden for det industrialiserede byggeri, som er defineret gennem konceptet ”S M L – fremtidens konceptbolig”, og arbejder metodisk med udvikling af strategiske planer for blandt andet Innovationsmiljøer, Vidensbyen og Campus. Yderligere arbejder tegnestuen som arkitekt- og bygherrerådgiver omkring større udviklingsopgaver.

Vores opgave er at skabe visioner – bud på, hvordan mennesker kan leve sammen i fremtiden. Om det er by-, bygnings- eller landskabsarkitektur, baserer vi altid visionerne på pragmatiske, grundige og metodiske analyser af nutiden – på en grundig forståelse af kunden og opgavens forudsætninger. Vi udfordrer nutiden for at skabe nye unikke løsninger, der kan fremme det sociale, kulturelle og økonomiske potentiale, som findes i vores samfund.

I denne vekslen mellem pragmatik og vision skaber vi, i et tværfagligt miljø, innovative og bæredygtige løsninger. Vi arbejder på alle skalatrin i alle projektets faser og inddrager forsknings- og udviklingsarbejde sammen med de mere klassiske arkitektdiscipliner by-, bygnings- og landskabsarkitektur.

JUUL | FROST Arkitekter kendetegnes gennem et højt ambitionsniveau og engagement samt stor troværdighed og tilgængelighed. Vi optimerer projekter indenfor en bred faglig spændvidde og arbejder konsekvent og kompromisløst med ikke bare at tilegne os viden – men at skabe den. Vores særkende er dialogen som udviklingsværktøj, og dermed holdningen og tilgangen til opgaverne – enhver opgave har et unikt potentiale, som vi søger at drive frem. Vi brænder for det, vi beskæftiger os med, og søger ægthed og autenticitet i det engagement, vi mener, er tegnestuens signatur.